ENTOS Energiatekniikan Optimisäätö Oy

Jääkäritie 9

50150 Mikkeli

Y-tunnus: 0668613-8

Olemme somessa!

GreenrealityNetwork.png
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

Energian tuhlaamista voidaan hillitä älykkäällä ilmanvaihdon ohjauksella.

Kohteisiin, joissa on koneellinen tulo-ja poistoilmanvaihto

Kerrostalot

Toimistotilat

Koulut, päiväkodit ja muut julkishallinnon kiinteistöt

Kauppakeskukset

Teollisuuden kiinteistöt

5 syytä hankkia TopAhu

1/

Kehittää ilmanlaatua

TopAhu poistaa huonetilasta esim. ihmisten hengityksestä johtuvia hiilidioksidipäästöjä ja korvaa ne tarpeenmukaisesti suodattimien kautta puhallettavalla raikkaalla ulkoilmalla.

2/

Parantaa sisäilmaviihtyvyyttä

TopAhu parantaa sisäilmaviihtyvyyttä erilaisissa kiinteistöissä ja rakennuksissa. Raikkaan ilman tuuletus tapahtuu tarpeenmukaisesti ilman vedon tunnetta ja lämpötilan vaihteluita.

3/

Säästää lämmitysenergiaa

Tarpeenmukaistettu ilmanvaihto ei ime turhaan huonetilasta lämmintä sisäilmaa jos anturit eivät mittaa ilmanlaatua huonoksi. Vain tarpeenmukainen tuuletus vähentää kiinteistön lämmityksen tarvetta.

4/

Seuraa kiinteistön ilmanvaihdon energiankulutusta

Selainpohjainen hallinnointityökalu mahdollistaa kiinteistön ilmanvaihdon energiankulutuksen seurannan ja laskennan.

5/

Etäohjattava ja -luettava

TopAhun ohjaus ja hallinta tapahtuvat etänä, 4G-yhteyden välityksellä. Etähallittavuus vähentää ilmanvaihtolaitteen turhia huoltokäyntejä ja näin myös huoltokustannuksia.

Energiansäästöä

Kiinteistö säästää lämmitysenergiaa, kun ilmanvaihtoa tehostetaan vain tarpeenmukaisesti.

Perinteinen kello-ohjaus tuulettaa käyttöasteesta riippumatta, joilloin korvausilman lämmittäminen tuhlaa tarpeettomasti energiaa. Tarpeenmukaistettu ilmanvaihto ei ime turhaan huoneesta lämmintä sisäilmaa, jos anturit eivät mittaa ilmanlaatua huonoksi. Anturit mittaavat sisäilman laatua ja ilmanvaihtokone reagoi esim. kasvaviin hiilidioksidi arvoihin nostamalla tuuletustehoa. Portaaton kone voi perinteisestä mallista poiketen ylläpitää tyhjän huonetilan ilmanvaihtoa jopa alle 50% teholla, jolloin ilmanvaihto on riittävä ja koneen energiantarve pienempi.

Poistopuhallin imee raskaan sisäilman tarpeenmukaisesti pois ja tilalle puhalletaan ilmanvaihtokoneen suodattimien kautta raikasta ulkoilmaa. Tarpeenmukainen ilmanvaihto tasapainottaa myös sisäilman lämpötilaa eikä huoneistoon synny vedon tunnetta.

Tarpeenmukaista ilmanvaihtoa ei tarvitse sammuttaa kiinteistön ollessa tyhjillään. Ilmanvaihtokoneen pyöriessä esim. 12% teholla, kiinteistön sisätilaan ei pääse syntymään kosteutta tai muita rakennuksen päästöjä, jotka koneen käynnistyttyä leviävät sisäilmastoon. Kiinteistön sisäilma säilyy terveellisenä ja raikkaana eikä erillistä tuuletusta tarvita ennen huonetilan käyttöönottoa.

Sisäilmaviihtyvyyttä

Älykästä etähallintaa

Ilmanvaihdon toimintaa voidaan hallita ja seurata etäyhteydellä.

Selainpohjaisen hallinnointityökalun ominaisuuksia ovat

 • hälytysten valvonta

 • ilmamäärän säädön seuranta

 • lämpötilojen seuranta ja tilastointi

 • energialaskuri

Mittaukset

 • Ulkolämpötila

 • Tulolämpötila

 • Poistolämpötila

 • Ilman virtaama

 • Ilman imupaine

 • Poistoilman hiilidioksidi määrä CO2

 • Poistoilman kosteuden määrä

Valittavat mittaukset

 • Ilmanlaatu VOC

Tutustu oheisen linkin kautta Haihtuviin Orgaanisiin Yhdisteisiin, eli VOC -arvoihin.

POrtaaton puhaltimen ohjaus

Hallittu ja tarpeenmukainen ilmanvaihto ohjautuu portaattomasti tilojen käytön mukaan, jolloin kosteus ja epäpuhtaudet tuuletetaan pois. Puhallinjärjestelmän anturit mittaavat optimoidun ilmanvaihtomäärän ja kone tehostaa tuuletusta, kun asetetut ohjearvot ylittyvät.

TopAhu vs muut ilmanvaihtokoneet

Helppoa huoltoa

Perinteisissä ilmanvaihtolaitteissa huoltoa vaativat niin taajuusmuuntajat kuin moottorit. Taajuusmuuntajat tulee puhdistaa, lukea vikamuisti, tarkastaa puhaltimet ja vaihtaa pölysuodattimet 6 kuukauden välein sekä kondensaattorit 10 vuoden välein. Moottoreihin täytyy tehdä laakereiden vaihto, avoin moottori täytyy puhdistaa säännöllisesti ja hihnavetoisen moottorin hihna vaatii vaihtoa noin 5 vuoden välein.

Etäohjattava ja -luettava TopAhu on vaivaton huoltaa. Koneen fyysinen tarkastus tehdään helposti vertaamalla yksikön antamia arvoja toiseen ohjausyksikköön. EC-moottoreille riittää silmämääräinen tarkastelu.