ENTOS Energiatekniikan Optimisäätö Oy

Jääkäritie 9

50150 Mikkeli

Y-tunnus: 0668613-8

Olemme somessa!

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

RAKENNUSAUTOMAATIO

Rakennusautomaatio on lämmityksen, ilmanvaihdon, käyttöveden, valaistuksen ja varaenergian ohjaamista optimoidusti ja energiaa säästäen.

Rakennusautomaatiojärjestelmiä on monenmerkkisiä:

  • Ouman

  • Siemens

  • Fidelix

  • Honeywell

  • Saia

  • Sauter

  • Abelko

Rakennusautomaatio voidaan jakaa karkeasti kiinteistö- ja teollisuusautomaatioon. Rakennusautomaation rinnalla kulkevat puolestaan kiinteästi kotiautomaatio ja yhdyskunta-automaatio.

Rakennusautomaatio vaikuttaa muun muassa energiatehokkuuteen, asumiviihtyvyyteen ja sisäilmaston laatuun. Rakennusautomaatiojärjestelmät ovat usein etähallittavia, mikä lisäksi vähentää huoltokäyntien tarpeen määrää. Etähallinnassa voi seurata usein erilaisia anturisuureita, kuten kanavapainetta, painetta esimerkiksi ilmanvaihtosuodattimen yli sekä lämpötilaa ulkona ja putkistoissa.

Rakennusautomaatio lisää rakennuksen turvallisuutta. Järjestelmän voi ohjelmoida sammuttamaan esimerkiksi tietyt sähkölaitteet rakennuksesta poistuttaessa, vähentämään ilmanvaihdon tehoa tai madaltamaan huonelämpötilaa. Rakennusautomaatio voi olla myös ennakoiva, eli kerätä ennustavaa dataa ja ajaa esimerkiksi lämmitystä sen perusteella kaukolämmön tehomaksut huomioiden.

Osaamme auttaa kaikkien edellä mainittujen rakennusautomaatiojärjestelmien huollossa ja saneerauksessa! Ota yhteyttä, jos haluat energiasäästöjä rakennusautomaatiojärjestelmälläsi tai haluat sen etäseurantaan!