ENTOS Energiatekniikan Optimisäätö Oy

Jääkäritie 9

50150 Mikkeli

Y-tunnus: 0668613-8

Olemme somessa!

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

ILMANVAIHTO

Ilmanvaihto on nimensä mukaisesti rakennuksen sisäilman vaihtamista raikkaaseen ulkoilmaan. Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D2 sääntelee uuden rakennuksen ilmanvaihtoa muun muassa seuraavasti: "Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että sisäilmassa ei esiinny terveydelle haitallisessa määrin kaasuja, hiukkasia tai mikrobeja eikä viihtyisyyttä alentavia hajuja."

Ilmanvaihto voi olla joko painovoimainen eli luonnollinen tai koneellinen. Koneellisessa ilmanvaihdossa voi kone joko vain poistaa ilmaa, tai myös tuloilma voidaan tuoda koneellisesti sisätiloihin. Asuintiloissa pyritään yleensä siihen, että koko ilmatilavuus vaihtuisi kahdessa tunnissa, jos LVI-suunnitelmassa ei muuta mainita.

Ilmanvaihto on myös merkittävin yksittäinen tekijä, joka vastaa sisäilmanlaadusta ja suurelta osalta myös asumisviihtyvyydestä. Ilmanvaihto pitää huoneilman lämpötilan miellyttävänä ja ilmankosteuden sopivana. Hyvin toimiva ilmanvaihto ei aiheuta vedontunnetta. Ilmanvaihdon suodattimet poistavat hiukkaset sisäilmasta. Sisäilmanlaatua määrittävät ilman hiukkas- ja kaasumaiset päästöt sekä fysikaaliset olosuhteet, kuten lämpötila ja kosteus.

Erityisesti tulo-poistoilmanvaihto tulee huollattaa yleensä kahdesti vuodessa. Entos hoitaa myös ilmanvaihtoasiasi kuntoon!