ENTOS Energiatekniikan Optimisäätö Oy

Jääkäritie 9

50150 Mikkeli

Y-tunnus: 0668613-8

Olemme somessa!

 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

ENERGIATALOUDELLISUUS

Energiatehokkuuteen investoiminen kannattaa, koska se tuo säästöjä! Energiansäästötoimenpiteet ovatkin sijoitus tulevaan, joka maksaa itsensä takaisin. Jos haluat käyttää rahaa johonkin järkevämpään kuin turhaan lämmitysenergialaskuun!

Esimerkki 1. Lämmitysenergialaskuni on 200 euroa. Mistä loppusumma koostuu?

-energiamaksu kulutuksen mukaan €/MWh

-liittymismaksu

-tehomaksu

Lämmitysenergialasku (kaukolämpö) muodostuu yleensä kolmesta tekijästä, jotka ovat energian hinta kulutuksen mukaan, tehomaksu ja liittymismaksu. Liittymismaksu vaihtelee rakennuksen ja paikkakunnan mukaan. Tehomaksuun voit itse vaikuttaa. Se muodostuu korkeimman energiankulutuslukeman mukaan (vrt. entinen tilausvesivirta). Tarkkaile siis, ettet käytä samanaikaisesti monia suurikulutuksisia laitteita!

Energiankulutukseen voit vaikuttaa muun muassa oikeilla laitevalinnoilla ja kulutuksen optimoinnilla esimerkiksi rakennusautomaatioratkaisuilla. Lämmittäminen on Suomessa merkittävin energiankulutuserä. Tarkkaile siis erityisesti ilmanvaihtoa, lämmintä käyttövettä sekä johtumishäviöitä!

Huom.! Sähkölasku puolestaan koostuu erilaisista maksuista, kuten veroista, siirtomaksuista, kuukausimaksuista ja käyttösähköstä. Huomaa, että käyttösähkön osuus laskusta voi olla reilusti alle puolet (kilpailuttaminen ei siis välttämättä tuo suurta muutosta laskuusi)! Vaikuta mieluummin sähkönkulutukseesi.

Energiansäästö tarkoittaa sitä, että pyritään löytämään lämmitysenergiankulutukseen ja erityisesti kulutuksen vähentämiseen vaikuttavia ratkaisuja.

 

Energiansäästötoimenpiteisiin ryhtymiseen on monia syitä.

 • Lakisääteiset syyt

 • Rahallinen säästö

 • Ekologisuus

 • Nykyaikaistuminen

LUE LISÄÄ ENERGIANSÄÄSTÖSTÄ!

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on energiatehokkuuden tärkein tavoite. Kasvihuonekaasupäästöillä tarkoitetaan hiilidioksidia, hiilivetyjä (metaani) sekä muita kasvihuoneilmiötä lisääviä yhdisteitä.

Ilmaston lämpenemisen hillitseminen on tärkeää, koska lämpeneminen vaikuttaa ekosysteemeihin, eläinlajeihin ja esimerkiksi napajäätiköiden sulamiseen. Myös äärimmäisten sääilmiöiden odotetaan yleistyvän. Hiilidioksidin määrän kasvu ulkoilmassa saattaa aiheuttaa myös sisäilmanlaatuongelmia (tyydyttävä ilmanlaatu 1200 ppm CO2).

Tiesitkö?

 • Uudistetun energiatehokkuusdirektiivin (2018) mukaan suuriin kiinteistöihin on asennettava automaatiojärjestelmä, joka laskee lämpötilaa rakennuksen ollessa tyhjillään ja sammuttaa valot näin aiheuttaen myös energiansäästöä.

 • Taloteknisten järjestelmien tarkistus sisältää jatkossa ilmanvaihdon, koska ilmanvaihto on merkittävin yksittäinen sisäilmanlaadusta ja rakennuksen kunnosta huolehtiva tekijä.

 • Direktiivi astuu voimaan joko vuoden 2019 lopussa tai vuoden 2020 alussa riippuen siitä, milloin Euroopan parlamentti hyväksyy sen lopullisesti.

 • Nykyinen direktiivi velvoittaa myös suuryritykset tekemään energiakatselmuksen neljän vuoden välein.

Miten me voimme auttaa?

 • lämpöpumput

 • kaukolämpö

 • lämmityksen ja ilmanvaihdon optimointi

 • aurinkopaneelit

 • rakennusautomaatio ja etähallinta

 • säännölliset huollot ja seuranta

 • järjestelmien saneeraus

LUE LISÄÄ PALVELUISTAMME!

Rakennusautomaatio on erilaisten taloteknisten ratkaisujen ohjaamista energiatehokkaasti ja optimoidusti. Rakennusautomaatio sisältää yleensä lämmityksen, ilmanvaihdon, valaistuksen ja valvonnan ohjauksen. Toimivilla rakennusautomaatioratkaisuilla voidaan säästää merkittävästi energiaa ja samalla tehdä järjestelmien ohjauksesta huoletonta ja helppoa.

 

Lue lisää rakennusautomaatiosta!