ENTOS Energiatekniikan Optimisäätö Oy

Jääkäritie 9

50150 Mikkeli

Y-tunnus: 0668613-8

Olemme somessa!

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

ENERGIANSÄÄSTÖ

Energiansäästö tarkoittaa sitä, että pyritään löytämään lämmitysenergiankulutukseen ja erityisesti sen vähentämiseen vaikuttavia ratkaisuja.

 

Energiansäästötoimenpiteisiin ryhtymiseen on monia syitä.

  • Lakisääteiset syyt

  • Rahallinen säästö

  • Ekologisuus

  • Nykyaikaistaminen

Tärkeimpänä ja usein eniten vaikuttavana syynä on toki rahallinen säästö, jonka investointi tuo takaisinmaksuajan jälkeen. Sen lisäksi energiatehokkuuteen ajavat myös asetukset, kuten energiatehokkuusdirektiivi, energiatodistusasetus ja energiatehokkuusasetus, jotka määrittävät energiankulutusta esimerkiksi teollisuudessa ja kiinteistöissä.

 

Lisäksi energiansäästötoimenpiteisiin kannattaa ryhtyä, koska se nykyaikaistaa järjestelmän. Nykyaikaisilla järjestelmillä voidaan vastata energiatehokkuusvaateisiin sekä ohjata rakennusautomaatiota älykkäästi etänä. Energiatehokkuus on myös ekologista. Vähentämällä energiankulutusta vähentää samalla kasvihuonekaasupäästöjä, jotka aiheuttavat ilmastonmuutosta.